Nếu Quý Khách có mẫu sản phẩm nào muốn chúng tôi gia công hãy gửi cho chúng tôi theo mẫu bên dưới.

Website: Xưởng May Gia Công KiDo